ENSAN YÖNETİM VE DANIŞMANLIK NE YAPAR?

Ensan Yönetim ve Danışmanlık sizin ve sevdiklerinizin huzur ortamı içinde yaşayabilmesini amaç edinmiştir. Bu nedenle organizasyonunda hiçbir konuda eksik kalmamak adına aşağıdaki konularda her zaman profesyonellik ve uzmanlığı ön planda tutmuştur.

– Yönetim planının oluşturulması

– İşletme Projesinin hazırlanması

– Gerekli defterlerin (Karar Defteri, İşletme Defteri, Denetim Kurulu Defteri) notere onaylatılıp kanun ve yönetmeliklere uygun tutulması

– Apartman Site yönetimi adına mevcutta yoksa banka hesabı açtırılması

– Mevcut olan banka hesabının aktif biçimde ve tek gelir gider kaynağı olarak kullanılması

– Sürekli denetim mekanizmasının devreye sokulması (Kullanıcı Girişi ile Sürekli ve Tam Denetim)

– 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun gereklerinin yerine getirilmesi

– Personel ile ilgili yasal işlemlerin gününde yerine getirilmesi (SGK vb.)

– Meskenin temiz ve düzenli kullanımının sağlanması

– Aidat ve diğer ortak giderlere katılma konusunda sorun yaratan maliklerin icra ve diğer hukuki süreçlerinin başlatılması ve takibi

– Üçüncü kişi ve firmalarla koordinasyonun sağlanması ve kontrol edilmesi

– Meskenin risk analizinin yaptırılması

– Apartman & Siteye ait tüm makina ve teçhizatın zamanında bakım ve onarımının yapılması

– Yasal mercilerle (Muhtarlık, emniyet, belediye vb.) gerekli iletişimin sağlanması

– Ve son olarak 7 Gün 24 Saat bütün kat maliklerinin bir telefon kadar uzağında olmak

Unutmayın ENSAN YÖNETİM VE DANIŞMANLIK’TA mesai saati yoktur…

About the author: ensanproje